FRAKTAL FALUS TEATAR.COM

HR EN

VICTIMIZE

2013:

RIJEKA  - Gender Crossroads (HKD Sušak)
SPLIT  - Gender Crossroads (MKC Split)
SPLIT – IKS festival (MKC Split)
ZADAR – Zadar snova
LJUBLJANA – MINIFEST festival
ZAGREB – Queer Zagreb Sezone

Režija: Hrvoje Cokarić
Igraju: Sanela Marković, Darijo Tvrdić i Nela Sisarić
Glazba: Jorge Sladić i C Bastard
Scenografija: Alemka Đivoje
Izvršni scenograf: Marin Boban
u suradnji sa Kino klub Split
projekt je realiziran uz financijsku podršku Grada Splita i Europske unije.

VICTIMIZE je interdisciplinarni kazališni projekt čija je dramaturgija zasnovana na istinitim događajima. Predstava raskrinkava i analizira odnos žrtve i zlostavljača, te odnos zapadne kulture prema patnji i žrtvi općenito. Ciklus je zamišljen kao work in progress koji će istraživati odnose između žrtve i mučitelja u raznim sociološkim i političkim kontekstima koristeći  SM poetiku.  Tema projekta je istraživanje dramske forme tragedije, koja je kroz povijest ostala najizvođenija dramska forma, ali za razliku od filma uvijek je ostala lišena dokumentarne (based on a true story) komponente. Otvaranjem dijaloga kazališnog i realnog svijeta tragedije nadamo se u gledaocu potaknuti unutrašnji dijalog koji tematizira naš odnos prema bilo kojoj vrsti nasilja, uzbuđuje li nas ono, ili imamo realnu sposobnost suosjećanja sa žrtvom.
U kazališnom smislu ovim projektom propitkujemo samu svrhu kazališta, treba li ono ostati na trenutnoj, primarno estetskoj formi, ili treba li (može li? ) postati sociološki instrument koji ima praktičan utjecaj na društvo.
Projekt ima dvije osnovne faze; prva je rad na dramaturgiji,  prikupljanju i obradi dokumentarnih materijala i implementaciji materijala od strane splitskih izvođača u kazališnu formu. Druga faza sastoji se od gostovanja projekta u drugim sredinama, i proširivanju dramaturgije sa gostujućim umjetnicima i žrtvama trauma koje su voljne participirati u projektu.

VIDEO TRAILER (vimeo.com): victimize video trailer

FOTO: