FRAKTAL FALUS TEATAR.COM

HR EN

STOLICE

1994. SPLIT - Pjaca

 

 

Izvode  Rašeljka Pupačić, Hrvoje Cokarić, Denis Patafta, Igor Mazalica, Bojan Moljac, Hrvoje Pelicarić, Krešimir Panđa, Nikola Predović

Glazba Ministry, Rapeman

Ulični performance na splitskoj Pjaci. Kroz elemente fizičkog kazališta i industrijske glazbe izvedena je akcija koja je bila pripremana za vrijeme čišćenja Doma mladih surađujući sa kazališnim pedagogom Denisom Pataftom. Rad se temeljio na improvizaciji i kompoziciji.

chairs