FRAKTAL FALUS TEATAR.COM

HR EN

OVO NE STAJE TEK TAKO

2012. DUBROVNIK – SYMPOSIUM/DOMINACIJA (Art radionica Lazareti)

Režija i izvedba: Hrvoje Cokarić i Nela Sisarić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U perfomansu se propituje odnos žrtve i nasilnika kroz interakciju žrtve i izvođača, koji zajedno iznose dokumentarnu priču u formi monologa. Performans je dio istraživanja potrebnog za realizaciju našeg  sljedećeg kazališnog projekta „Victimize“

VICTIMIZE je interdisciplinarni kazališni projekt čija je dramaturgija zasnovana na istinitim događajima. Predstava koja raskrinkava i analizira odnos žrtve i zlostavljača, te odnos zapadne kulture prema patnji i žrtvi općemito. Ciklus predstava je zamišljen kao work in progress koji ce istraživati odnose između žrtve i mučitelja u raznim socijološkim i političkim kontekstima koristeći  SM poetiku.  Metodologija kojom ćemo se koristiti u procesu nastanka djela počiva na direktnom kontaktu ljudi koji su doživjeli fizičku ili psihičku traumu, sa izvođačima predstave. Od izvođača predstave tražit će se da prožive iznova emocionalno stanje žrtve, i tim činom pomognu samoj žrtvi,te prenesu to iskustvo gledaocu. Upravo na neposrednom odnosu žrtve i izvođača gradi se dramaturgija.
Tema projekta je i istraživanje dramske forme tragedije, koja je kroz povijest ostala najizvođenija dramska forma, ali za razliku od filma uvijek je ostala lišena dokumentarne (based on a true story) komponente. Otvaranjem dijaloga kazališnog i realnog svijeta tragedije nadamo se u gledaocu potaknuti unutrašnji dijalog koji tematizira naš odnos prema bilo kojoj vrsti nasilja, uzbuđuje li nas ono, ili imamo realnu sposobnost suosjećanja sa žrtvom?