FRAKTAL FALUS TEATAR.COM

HR EN

FRAKTAL FALUS TEATAR (FFT) je suvremeni kazališni kolektiv, osnovan 1994. g. u Splitu, koji uglavnom radi predstave i performance bazirane na fizičkom teatru prožetom utjecajem nove tehnologije. Tematski se kreće u krugu onoga što se zove angažiranim; bilo da su poticaji socijalni, ekološki, komunikacijski, religiozni ili politički...